Fåren

Sessa-Lätt med lammen Vide och Hassel.

Sötisarna.
” Vi kommer!”
Timjan och Timotej.
Gullviva.
” Blir det nåt kvar åt oss? ”
Freja